Titanic det " Osänkbara" skeppet

Längsta vykortet

Detta tror jag är det längsta kortet av Olympic eller Titanic, det finns med båda fartygen, detta visar Olympic. Dessa kunde köpas ombord och var verkligen lyxkort .

Detta är skickat av en Svensk 1914, troligen efter en resa med Olympic

Människorna

Egentligen handlar inte historien om Titanics undergång om fartygen utan om de som var ombord , de som lyckades ta sig ner i en livbåt den isklalla natten 15 April 1912 och de som inte lyckades utan frös ihjäl eller dränktes när hon försvann under ytan.

Här är historerna om några av dem....

Eva Miriam Hart 31 Jan 1905-14 Februari 1996 var 7 år gammal då hon steg ombord på Titanic med sina föräldrar för att emigrera till USA. På kortet ser vi Eva mellan sina föräldrar inför båtresan som skulle förändra deras liv för alltid. De reste 2:a klass, biljett nr 13529

 

 

 

Eva Miriam Hart

Eva och hennes mamma kom med i livbåt nr 14 som firades ner ca 01.30 i båten fanns då 8 besättningsmän och 55 passagerare. Denna livbåt var den enda som gick tillbaka till platsen där Titanic sjönk för att försöka rädda överlevande ur vattnet. Under befäl av femte Officer Lowe flyttades passagerare över till andra livbåtar och en timme efter att Titanic försvunnit rodde man tillbaka och letade efter överlevande i det iskalla vattnet.

Man kom för sent , endast 4 personer kunde hittas vid liv varav en dog efter att ha tagits ombord. Evas far var en av de som omkom i den frysande natten.

Bilden visar Eva Harts Autograf gjord vid ett Titanic symposium 1992 , hon avled 4 år senare 91 år gammal. Året innan hon dog avtäckte hon och Edith Brown (överlevande från 3:e klass) en plakett vid National Maritime Museum , London.

Millvina Dean

Den siste som hade överlevt katastrofen på Titanic den 15 April 1912 gick bort 31 maj 2009

Gladys Millvina Dean var då 97 år och tre månader, hon var bara 10 veckor när hon , hennes storebror Bertram Vere Dean och föräldrarna Georgette Eva Light Dean och Bertram Frank Dean gick ombord Titanic i Southhampton. De skulle åka till Kansas för att starta en tobaksaffär, men ödet ville annorlunda. De reste i 3:e klass och pappans möjlighet att komma ner i en livbåt var närmast obefintliga, mamman och barnen kom ner i livbåt nr 10 som firades ca 01.20 den var avsedd för 65 personer men innehöll endast 35. Den obevekliga regeln att endast kvinnor och barn skulle få gå i livbåtarna gjorde att pappa Dean blev kvar ombord och omkom, hans kropp hittades aldrig.

Bilden visar mamman Georgette med lilla Millvina i famnen efter räddningen.

Millvina Dean forts

Millvina Dean som levde ett ganska tillbakadraget och ekonomiskt tufft liv blev först sent i livet uppmärksammad på sin ovanliga status, hon uppskattade sin plötsliga berömdhet och är den som skrivit flest autografer av alla överlevande. Hon levde sina sista år under knappa ekomoniska förhållanden och var vid ett tillfälle på väg att sälja de kläder som modern fått vid ankomsten till NY 1912 för att kunna betala hyran till äldreboendet. En hastig insamling gjorde att hon kunde behålla sakerna till sin död.

Här en av alla de autografer hon skrev , skriven ovanför bilden av Titanic (Fast det är Olympic på bilden !) fartyget som skulle ge familjen ett nytt liv.

 

Frank Phillip Aks

Frank " Filly" Aks född 7 Juli 1911 åkte med sin mamma Leah i 3:e klass, de var på väg att träffa Leahs man och Franks pappa Samuel Aks i Virginia.

Leah och lille Frank kom bort från varandra i förvirringen natten den 15:e April men Frank kom med i livbåt nr 11 som firades ca 01.35 , mamma Leah lyckades komma med i livbåt nr 13, de återförenades först på Carpathia.

En intressant historia är att Leah födde en dotter senare som hon skulle döpa till Sarah Carpathia Aks efter fartyget som räddade dem , men på sjukhuset missförstod man modern och fyllde i Sarah Titanic Aks ....

Kortet bär Frank Aks autograf tillsammans med Eva Hart och Ruth Blanchard en annan överlevande , det är skrivet på 1989 års Titanic möte. Kortet visar 1:a och andra klass promenaddäck ombord Titanic.

 

Beatrice Irene Sandström

En av de många svenskarna ombord var Agnes sandström , hon reste med sina två flickor Beatrice och Rut. Beatrice var född 1910 och nästan två år när hon steg ombord på Titanic, de hade varit i Sverige för att hälsa på släktingar och skulle nu resa hem igen.

De åkte 3:e klass och delade hytt med Svenska Elna Ström och hennes dotter Selma , två år.

(både Elna och dottorn omkom natten den 15 April) De väcktes av en steward och gav sig upp till livbåtarna , Agnes och hennes döttrar kom med i livbår nr 13 som firades ca 01.30.

Familjen flyttade tillbaka till Sverige 1912 och först 1988 reste Beatrice till USA sedan katastrofen för att vara med på ett Titanic möte, hon skrev sparsamt med autografer och när hon dog i Motala 1995 var hon den siste Svenska överlevaren från Titanic.

Kortet är en autograf från Beatrice från 1991 .

Agnes Sandström, Beatrice mamma som lyckades rädda båda sina döttrar den ödesdigra natten.

Ruth Becker ( Blanchard)

Ruth Becker (gift Blanchard) var född i Guntur Indien 1899. Hennes bror Luther dog 1907 och när hennes bror Richard blev sjuk 1912 bestämde familjen att mamman Nellie och döttrarna Ruth och Marion skulle resa till USA för att brodern skulle få läkarvård, pappan skulle komma efter senare.

Efter kollisionen med isberget tog sig Nellie upp på båtdäck med barnen och lyckades få ner Richard och Marion i livbåt 11. Då ropade man ut att båten var full och att ingen mer skulle få komma överbord, till slut fick dock Nellie återförenas med två av sina barn men tvingades lämna Ruth som var 12 år åt sitt öde, hon skrek åt henne att hitta en annan båt innan de firades ner. Livbåt 11 firades ner ca 01.45 som en av de sista att lämna Titanic då med 70 människor ombord. Ruth blev i princip kastad i livbåt nr 13 av 6:e officer James Moody och kunde återförenas med sin familj på Carpathia.

Kortet visar Ruths egenhändigt berättade historia med hennes autograf 

 

Ruth Becker Blanchard 1912 med Brodern Richard i famnen, när hon dog 6 Juli 1990 spreds hennes aska över platsen där Titanic sjönk enligt hennes sista vilja.

Eleanor Johnson (Shuman)

Eleanor Johnson , gift Shuman föddes i Illinois 23 September 1910 av Finska föräldrar, hon reste med sin mamma Alice och brodern Harold (f 1908) i 3:e klass.

I sällskap med familjen Johnson reste också två Svenska flickor Elin Braf och Helmina Nilsson.

Eleanor har själv sagt att de lämnade Titanic 02.05 men vid den tidpunkten fanns bara de två hopfällbara livbåtarna kvar och det är högst osannolikt att de kom med dessa.

Troligen kom de ner i livbåt nr 13 där också Helmina Nilsson återfanns, När de övriga kommit ner i livbåten stod Elin Braf kvar på däck med Harold i famnen, hon var helt skräckslagen och en besättningsman tvingades bända upp hennes fingrar för att överlämna Harold till mamman. Elin Braf kom aldrig ner i någon livbåt utan försvann i djupet.

Eleanor såg filmen Titanic (1997) vid tre eller fyra tillfällen och grät varje gång enligt hennes son. Hon dog 7 mars 1998.

Kortet som är signerat av henne April 1997.

Eleanor och brodern Harold 1912

Edith Eileen Brown (Haisman)

Edith Eileen Brown gift Haisman var född 27 Oktober 1896 och reste med sina föräldrar i 2:a klass. Hennes far skulle åka till Seattle för att öpnna ett hotell men natten till den 15 April 1912 förändrades allt för alltid.

Edith och hennes mor lyckades komma ner i livbåt nr 13 som firades ca 1.25-1.30 med 20-25 kvinnor och barn ett 20 tal män och lika många besättningsmän.

Hennes far kom aldrig ner i båten utan stod lungt kvar vid relingen och rökte en cigarr och drack en konjak enligt hennes eget vittnesmål. Varför han inte kom ner i båten är en gåta då så många manliga passagerare befann sig i denna båt.

Edith gifte sig 1917 med Frederick Haisman och fick 10 barn. 1993 deltog hon vid ett minneskonvent och fick då en guldklocka som bärgats 1987 och som tillhört hennes far.

I Augusti 1996 vid nästan 100 års ålder var hon på plats med expeditionen som försökte bärga en större del av Titanics skrov. Hon kastade då en ros i havet som minne till fadern som aldrig hittades. 20 Januari 2007 somnade hon in på ett vårdhem, med en bild av fadern bredvid sin säng.

Kortet är signerat av henne vid ett minneskonvent 1994 , det är nr 5 av 50 som hon signerade.

De Föräldralösa Barnen

Michel Navratil Jr föddes 1908 och hans bror Edmond född 1910 , blev kända som de föräldralösa barnen. En av de mest gripande och otroliga historerna bland de överlevande från Titanic.

Pappan Michel hade efter skilsmässan från barnens mor rätt att träffa barnen och påsken 1912 var inget undantag, men när mamman kom för att hämta dem var de försvunna.

Pappan hade tagit med sig barnen för att emigrera till USA , han reste i 2:a klass under namnet Louis M Hoffman , änkling.

Båda barnen placerades av pappan i Livbåt D , den sista livbåten som lämnade Titanic ca 02.00 endast 20 minuter innan hon sjönk. Vid denna tidpunkt måste det ha varit full panik ombord och det är ett under att båda barnen kom med i båten.

Barnen uppmärksammades eftersom de var de enda barnen som överlevde utan någon anhörig, mamman fick se fotografier av sina barn i tidningen och kunde återförenas med dem den 16 maj 1912.

Michel Jr blev senare Professor i Filosofi och dog som siste manliga överlevare 2001, hans bror Edmond utbildade sig till arkitekt men efter att ha blivit krigsfånge under andra världskriget knäcktes hans hälsa och han dog 1953 endast 43 år gammal.

Pappans kropp återfanns av fartyget CS Mackay Bennet och begravdes i Nova Scotia, 27 Augusti 1996 såg Michel Jr för första gången sin fars grav.

Kortet är signerat av Michel Jr 1996.

Bröderna Michel och Edmond i NY 1912 efter räddningen

Emily Hocking

Emily Hocking , gift Richards föddes 22 April 1887 och steg ombord på Titanic med sina två söner med sin bror George och sin syster Nellie.

Emily och barnen och hennes syster kom med i Livbåt 4 , som var den sista ordinarie livbåten som lämnade Titanic ca 01.50 , efter den fanns bara de hopfällbara A, B och D kvar varav endast D kunde sjösättas.

Hennes bror Georg kom aldrig med någon båt och hittades aldrig. Livbåt nr 4 tog också upp 7 eller 8 besättningsmän från havet. 

Emily dog 10 November 1972 av lunginflammation, här är hennes autograf ur min samling.

Emily Richards med sina två söner .

Louise Kink

Louise Kink gift Pope var född i Schweiz 1908 och reste med Titanic i 3:e klass med sina föräldrar , sin farbror och faster.

Alla i sällskapet kom upp till båtdäck men bara Louise och mamman kom ner i Livbåt nr 2 som firades ca 01.45 , livbåten innehöll endast ca 20 personer mest kvinnor och barn från 1:a klass.

I sista stund hoppade pappan Anton Kink ner i livbåten och lyckades rädda sig som den ende manliga passageraren i båten.

Louise Pope dog 1992 , kortet visar en tidning " The Titanic Commutator" som ges ut av Titanic Historical Society INC , detta är nummer 1 1982 som Louise har signerat.

Kortet visar Louise med sin mamma till vänster och Agnes Sandström från Sverige med döttrarna Beatrice och Margareta till höger. Kortet är troligen taget ombord Carpathia strax efter räddningen.

De som inte överlevde

Richard Parson fick detta kort i Juni 1909 han var då 15 år gammal och hade ingen aning om att han skulle vara död inom tre år.

När han skulle mönstra ombord på Olympic som 2:e klass Steward 1912 fick han besked om att hon inte skulle avgå och istället fick han tjänst ombord på Titanic, ett ödesdigert byte.

Endast 18 år gammal och utan erafrenhet av att handha en livbåt var hans chanser att komma i en livbåt obefintliga. Vi vet inte vad som hände under hans sista timmar i livet, men hans kropp återfanns aldrig.

Richard Parsson 18 år , kortet taget på Olympic

William Barrows

Detta kort skickades från William Barrows till Alicia Axford 1905 , Alicia var syster till hans fästmö Ada Axford. William var född 1880 och hade som sista tjänstgöring innan Titanic " Empress of Britain" 

William tycks ha varit en berest ung man . men hans resor tog ett tvärt slut den 14 April 1912.

Han arbetade som 1 st klass Steward på Titanic och var inte en av dom som lyckades komma ner i en livbåt på morgonen den 15:e April.

Hans kropp återfanns aldrig , och hans fästmö Ada gifte sig aldrig kanske av sorg efter sin fästman utan förblev ungmö under hela sitt liv.

Orkestern på Titanic

Ett nytillkommet kort till samlingen, det är inte ofta jag hittar något som jag inte har eller har sett tidigare. men ibland så händer det.

Här ett danskt kort från 1912 med Titanics orkester och psalmen " Närmare Gud till dig"

Liksom Titanic fortsätter samlingen att segla framåt i natten...

Senaste kommentarer

08.05 | 07:43

Hej Zanne,
Jo jag har en puderdosa som jag misstänker är liknande , men kan ändå vara intressant 😊
maila herrsundtorp@hotmail.se om du vill sälja

04.05 | 20:35

Hej har en puderdosa svart o guld m 3 kronorfrån gripsholm som min mor åkte på ngngång på slutet 50-talet. Är du intresserad? 0735 395 395 zanne von Eyben

04.06 | 17:06

Har ett glas i nysilver, typ likör, märkt Swedish American Line Kungsholm

19.01 | 10:56

har en komod från svensk amerika linjen
Är det av inrresse? Den innefattar vattentank o hamdfat. Och ör jätte vacker.
Mvh anne jones.Nås på sms. 0761911677